Počítačové simulace potvrzují


Pro kontrolu a ověření funkce výrobku InteriAIR byla vytvořena počítačová modelace proudění vzduchu v typizovaných situacích, kde je riziko nákazy zvýšené: např. v prostředí lékárny. Při použití této profesionální filtrace, interiérového rukávce pro přívod vzduchu nad lékárníky a při vhodném umístění odsávacích elementů, byla vyhodnocena řada výhod:

  • Koncentrace nosičů virů v místnosti se sníží významně rychleji, v řádu několika minut byla místnost zbavena poletujících částeček.
  • Pohyb vzduchu vyhovuje komfortním požadavkům.
  • Zabránilo se potenciálnímu přenosu infekce mezi jednou a druhou frontou čekajících zákazníků.
  • Pracovníci za pultem byli maximálně chráněni před infekcí vnesenou zákazníkem.

 
Rychlost pročištění ovzduší, jakou InteriAIR prokazuje, je znamenitá: doba rizika nákazy se zkracuje o desítky minut. Jak můžeme číst z grafu, i v místnostech větraných běžnou vzduchotechnikou se virové částečky víří ve vzduchu téměř hodinu, zatímco profesionální zařízení pro filtraci jemných částic během pár minut zachytilo více než 90 % nebezpečného aerosolu; zbytková většina částic byla odsáta do 7 minut. 

Je-li tohoto stavu možné dosáhnout v kritických prostorách s vysokou mírou infekce, je možné zajistit bezpečné prostředí v prodejně, kanceláři nebo třeba na přepážkách. V době, kdy píšeme tento článek, jsou taková místa zapovězeným územím. Na řešení InteriAIR vidíme, že čelit nákaze ze vzduchu lze i jinak, a že zavřené provozy jsou tak možná krátkodobě efektivním, dlouhodobě však zbytečně tíživým řešením. 

-> PR článek uveřejněný v Hospodářských novinách dne 1.12.2020

FOTO1_clanek
FOTO2_clanek

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23508.
© Air Technology | Všechna práva vyhrazena


by krea.tiff